Enschede


Beschermd Wonen Blekerstraat

Lees voor
BW Blekerstraat
Team BW Blekerstraat bevindt zich in de wijk Horstlanden-Veldkamp

En heeft 23 plekken beschermd wonen. Daarnaast ondersteunen we vanuit onze locatie ook een aantal mensen vanuit hun eigen huis.

Onze cliënten hebben uiteenlopende psychische kwetsbaarheden zoals een autisme spectrum stoornis (ASS), borderline, schizofrenie, depressie en cliënten met een dubbeldiagnose.

We werken nauw samen met de buurt. Cliënten maken gebruik van wijkfaciliteiten zoals het PET-paviljoen en de buurtmoestuin.