RIJSSEN


Beschermd Wonen Rijssen

 

Lees voor
BW Rijssen
Bij BW Rijssen bied je veel verschillende ondersteuning

In onze woonvorm ondersteunen wij 23 mensen. Een gedeelte van de woonvorm bevindt zich aan de Fluitekruid en een gedeelte van de woonvorm zit aan de Veeneslagen. Aan de Fluitekruid wonen 7 mensen en daar is het kantoor. Aan de Veeneslagen wonen 16 mensen. 

Deze locatie biedt jou het volgende:
  • Met beschermd wonen bieden wij 24-uurszorg.
  • Je werkt in teamverband bestaande uit een vakinhoudelijk teamondersteuner, (ondersteunend) begeleiders, ervaringsdeskundige, WERK coach, SRHcoach en een gedragswetenschapper. Zo ben je goed op de hoogte van wat er speelt en je gebruikt elkaars expertise waar dat kan.
  • Je werkt vanuit de SRH-methodiek.
  • Je ondersteunt volwassen mensen met een psychische kwetsbaarheden en dubbeldiagnostiek. We hebben op locatie ook 1 moeder-kind plek en ondersteunen ook cliënten met een forensische zorgtitel. 
  • Je stimuleert cliënten zoveel mogelijk richting dagbesteding, werk en/of opleiding.
  • Je ondersteunt de cliënt zodat deze (beter) eigen regie kan nemen, zichzelf kan redden en deelnemen aan de maatschappij.