Zwolle


Beschermd Wonen Kleimos

Lees voor
BW Kleimos
BW Kleimos helpt mensen om zelfstandig te leven 

Locatie BW Kleimos vind je in de wijk Stadshagen. Het is een beschermde woonvorm (groepswonen) voor cliënten met een diagnose in het autistisch spectrum in de leeftijd van 18-28 jaar. Wij ondersteunen 12 bewoners in de woonvorm, de begeleiding is zowel groepsgericht als individueel. Daarnaast zijn er in de wijk nog 2 woningen, dit zijn Begeleid Wonen plekken. Hier wonen per huis, 2 bewoners.

Deze locatie biedt jou het volgende: 
  • In de woonvorm heeft iedereen een eigen zit-/slaapkamer, de overige ruimtes worden gedeeld. 
  • Het team biedt een voorspelbaar en veilig leefklimaat. Bewoners weten waar ze aan toe zijn en waar ze naar toe werken. Het zorgtraject is overzichtelijk en gestructureerd.  
  • Je hebt kennis van autisme.
  • Je ondersteunt mensen op alle levensgebieden.
  • Samen werk je aan ontwikkeling, normalisatie en participatie. Hiervoor werk je nauw samen met het netwerk van de bewoner.
  • Het doel van onze ondersteuning is dat de bewoners uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen. Je leert bewoners hiervoor praktische vaardigheden, zoals je eigen kamer netjes houden, huishoudelijke taken uitvoeren, koken, zelfzorg en sociale vaardigheden. Daarnaast ondersteun je bewoners in hun dagelijkse routine.
  • Bewoners hebben (minimaal 3 dagdelen per week) dagbesteding buiten de woonvorm. Dit kan zijn: school, (vrijwilligers)werk, dagbesteding etc.