Zwolle

 

Nexus

Lees voor
Nexus
Bij Nexus gaan we uit van eigen kracht

Eigen Regie Centrum Nexus is een zelfregie en herstelinitiatief waar mensen met psychische klachten of een psychische kwetsbaarheid zich kunnen ontwikkelen in een lerende omgeving en waar het nemen van eigen regie over het herstelproces wordt gestimuleerd. Deelnemers worden aangesproken op hun eigen krachten, mogelijkheden en verantwoordelijkheden. We ontwikkelen en organiseren activiteiten, hersteltrainingen/cursussen, steungroepen en workshops.
Je kunt als deelnemer ook zelf activiteiten op starten en organiseren. Bij Nexus werken ervaringsdeskundigen in verschillende rollen. Zij bieden geen begeleiding, wel ondersteuning bij het opzetten van activiteiten. Samen met vrijwilligers, die weten wat het is om met een (psychische) kwetsbaarheid of psychische klachten te leven beheren zij Nexus. Middels een inloop op maandag (10.00 tot 11.00 uur) en vrijdag (13.00 tot 15.00 uur) kun je kennismaken met herstel en ontwikkeling bij Nexus. Voor het bezoek aan het centrum is geen indicatie nodig.
Voor meer informatie over Nexus bezoek de website: www.nexuszwolle.nl