Lees voor

Privacy

 

RIBW Overijssel hecht grote waarde aan je privacy. Wij behandelen jouw gegevens uiterst zorgzaam en vertrouwelijk. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij verstrekken geen informatie aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. 

RIBW Overijssel verzamelt en verwerkt gegevens van sollicitanten (vereist en optioneel) rechtstreeks via werkenbij.ribwoverijssel.nl. Ook verwerken wij gegevens van sollicitanten door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of email. Er worden geen bijzondere gegevens van sollicitanten verzameld die ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid onthullen. 

Indien wegens bepaalde omstandigheden bijzondere persoonsgegevens over een sollicitant worden verzameld vraagt RIBW Overijssel hier uitdrukkelijke expliciete toestemming. De gegevens die worden verzameld en verwerkt zijn adequaat, relevant en niet overbodig voor de specifieke doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt. 

RIBW Overijssel verwijdert de gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, mits er toestemming is gegeven door de sollicitanten om de gegevens langer te bewaren.  Aan alle sollicitanten wordt gevraagd toestemming te geven om zijn gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat er mogelijk op een later tijdstip een passende functie voor de sollicitant komt. De gegevens kunnen tot maximaal een jaar bewaard blijven. 
De gegevens van studenten die solliciteren voor een een stageplek worden bewaard tot uiterlijk 4 weken na verstrijken van de aangegeven gewenste  startdatum van de stage.


Jouw rechten
 

Je kunt altijd aan ons vragen welke gegevens over je worden verwerkt. Wil je je gegevens corrigeren of inzage in deze of heb je bezwaar tegen verwerking van je gegevens door RIBW Overijssel stuur dan een mail aan hrm@ribwoverijssel.nl.