ERVARINGSVERHAAL

'De client schakelt ons in wanneer dat nodig is'


Elrieke is Vakinhoudelijk Teamondersteuner bij ambulant team Raalte

Mijn werk is ontzettend divers en heel erg leuk. Vaak ben ik bezig met de zorginhoud.  Collega’s kloppen bij mij aan als ze vastlopen bij een casus of met iemand willen sparren. Samen met hen kijk ik naar wat ze nodig hebben en hoe ik ze kan ondersteunen. Mijn dag ziet er steeds anders uit: de ene keer heb ik een werkbegeleidingsgesprek, de andere keer een intake met een cliënt of een teamoverleg. De focus ligt bij al mijn werk op de hulpvraag van de cliënt. Sinds 2 jaar hebben wij een nieuw middel om die hulpvraag naar voren te laten komen: MijnRIBW.’

 

 

Lees voor
‘De cliënt schakelt ons in wanneer dat nodig is’ 

Elrieke is Vakinhoudelijk Teamondersteuner bij ambulant team Raalte 
‘Mijn werk is ontzettend divers en heel erg leuk. Vaak ben ik bezig met de zorginhoud.  Collega’s kloppen bij mij aan als ze vastlopen bij een casus of met iemand willen sparren. Samen met hen kijk ik naar wat ze nodig hebben en hoe ik ze kan ondersteunen. Mijn dag ziet er steeds anders uit: de ene keer heb ik een werkbegeleidingsgesprek, de andere keer een intake met een cliënt of een teamoverleg. De focus ligt bij al mijn werk op de hulpvraag van de cliënt. Sinds 2 jaar hebben wij een nieuw middel om die hulpvraag naar voren te laten komen: MijnRIBW.’ 

De cliënt gebruikt MijnRIBW om de hulpvraag uit te zetten 

‘MijnRIBW is een nieuwe ontwikkeling binnen het werken bij RIBW Overijssel. Het is een online omgeving waarin de cliënt met verschillende vragen terecht kan. Zo kan een cliënt zich inschrijven bij ons groepsaanbod. Maar ook vragen stellen aan de begeleiding, bijvoorbeeld voor ondersteuning bij het huishouden of om een koffiemoment af te spreken. Nog niet alle teams zetten deze mogelijkheid in. Mijn team werkt er al wel mee, en tot nu toe zijn we er redelijk positief over! We denken met elkaar mee over de mogelijkheden, maar ook over de verbeterpunten.’ 

Het team pakt de hulpvraag op

‘Daarvoor is per dagdeel een collega verantwoordelijk. Die bekijkt of hij de vraag zelf kan oppakken, of hij schuift de vraag door naar het team. Wij zorgen met elkaar dat we de vraag altijd oplossen. Iemand die de vraag uitzet om koffie te drinken, heeft soms een hulpvraag op een ander gebied. Soms vindt hij of zij dat lastig om te verwoorden. Daarom letten we altijd op wat er achter de vraag zit. Het voordeel van deze app voor het team is dat je de verantwoordelijkheid voor een cliënt deelt. En doordat meer collega’s de cliënt kennen, is overleggen met elkaar een stuk makkelijker.’ 

MijnRIBW past bij onze manier van werken 

‘De laatste jaren verschuift onze ondersteuning: de cliënt leert zelf de regie te nemen. Waar je vroeger 1 keer per week bij de cliënt op de bank zat, kan hij of zij nu via MijnRIBW zelf een afspraak inplannen. Natuurlijk houden we rekening met wat cliënten kunnen of willen. Maar we werken er wel aan om ze steeds meer zelf te laten doen.’ 

De cliënt vraagt zelf op andere manieren om hulp 

‘Hij of zij stelt bijvoorbeeld de hulpvraag aan het eigen netwerk of aan andere cliënten. Wij bekijken de vraag vervolgens: pakken wij dit op of bieden we hulp aan op een andere manier, bijvoorbeeld via ons groepsaanbod of het netwerk van de cliënt. MijnRIBW sluit hier goed op aan. De cliënt kan zich inschrijven bij ons groepsaanbod of vragen stellen aan het netwerk. Dat maakt deze app laagdrempelig in het gebruik.’ 

De cliënt leert om zelf de regie te nemen 

‘Cliënten hebben 1 vaste regievoerder die ze regelmatig spreken. Maar we laten ze ook kennismaken met meer collega’s. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van 1 persoon en is de drempel om om hulp te vragen lager. Die lage drempel bieden we ook met MijnRIBW. Cliënten geven zelf aan wanneer en welke ondersteuning ze nodig hebben. Dat sluit aan bij waar ze op dat moment behoefte aan hebben. We blijven dit natuurlijk monitoren: heeft de cliënt 2 weken geen vraag gesteld, dan bellen we om te checken of alles goed gaat.’ 

MijnRIBW blijft zich ontwikkelen 

‘Ik introduceer zelf de app bij nieuwe cliënten en leg uit wat de mogelijkheden zijn. MijnRIBW is echt gebaseerd op wensen uit de praktijk. Vanuit de praktijk kijken we ook hoe we de app nog meer kunnen verbeteren. Daardoor blijft deze omgeving zich ontwikkelen. Zodat we ook online de cliënt de beste ondersteuning bieden.’ 

We blijven altijd maatwerk bieden 

‘We proberen zoveel mogelijk aan te sluiten bij de cliënt en waar hij of zij staat in het herstelproces. We bieden dus echt maatwerk. Voor sommige cliënten spreekt het niet vanzelf om direct MijnRIBW te gebruiken. Die zijn daar in hun proces nog niet aan toe. We werken hier dan samen met de cliënt naar toe. Het meer gebruik maken van MijnRIBW is best een verandering voor zowel als Begeleiders als cliënten. Maar met elkaar weet ik zeker dat we er komen.’ 

Bekijk de video over MijnRIBW