ERVARINGSVERHAAL
‘Werk is zo essentieel voor ieder         mens’

 

Jessica Wassens is net begonnen met haar nieuwe functie als WERK-coach voor RIBW Overijssel. Samen met twee collega’s Albert Hoogendoorn en Nurcan Caglar is ze actief in de regio’s Zwolle, Steenwijk en Kampen. Ze ondersteunt en coacht de teams bij al hun vragen op het gebied van werk voor cliënten van RIBW Overijssel.

 

Lees voor
'Werk is zo essentieel voor ieder mens’

Jessica Wassens is net begonnen met haar nieuwe functie als WERK-coach voor RIBW Overijssel. Samen met twee collega’s Albert Hoogendoorn en Nurcan Caglar is ze actief in de regio’s Zwolle, Steenwijk en Kampen. Ze ondersteunt en coacht de teams bij al hun vragen op het gebied van werk voor cliënten van RIBW Overijssel.

Sparren

De Werkcoaches startten met hun uitvoerende werkzaamheden bij de beschermde woonvorm (BW). Jessica, die voorheen trajectbegeleider en daarna regievoerder was, is enthousiast en steekt gelijk van wal. ´RIBW Overijssel wil de mogelijkheden op het gebied van werk voor onze cliënten meer gaan benutten, waarbij ze een succesvol leer/werk traject kunnen doorlopen die past bij hun vraag. Werkcoach is een nieuwe functie. We maken momenteel kennis met de begeleidingsteams en we merken nu al dat er veel vragen zijn. Zo van: ‘Kijk eens mee.’ De Werkcoach kan vervolgens in gesprek gaan met de cliënt en de Begeleider om de vraag over werk te verhelderen en de mogelijkheden te bespreken. Voor de Begeleider is het fijn om samen te sparren en gebruik te maken van ons netwerk.´

Versterken

Werkcoach Jessica licht toe wat van belang is voor haar vak. ‘Het is kennis vergaren over hoe de begeleider een vraag uitzet. Netwerken opzetten en vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Zichtbaar zijn en zorgen dat mensen je weten te vinden. Daar zijn we nu mee bezig. We proberen elkaar te versterken. Het gaat er om dat werk nog meer op het vizier komt van de teams.’

Kansen

Werk is niet alleen maar werk. ‘WERK staat voor Waardering, Eigenwaarde, Ritme en Kansen.Een jongeman wil bijvoorbeeld verder in de ICT’, vertelt Jessica. ‘Hij heeft al langere tijd de wens om als helpdeskmedewerker, op een werkervaringsplaats in een school, aan de slag te gaan. Met de Begeleider en de jongeman kijken we binnen ons netwerk naar de mogelijkheden en zetten we lijntjes uit. Het is belangrijk dat de regie bij de cliënt ligt.’

Participatieladder

Jessica laat de participatieladder zien. ´De participatieladder is een meetinstrument. Zo kun je van iedere burger vaststellen wat zijn of haar mate van participatie in de maatschappij is. Deze ladder is onderverdeeld in zes treden. Van sociaal geïsoleerd tot werken zonder ondersteuning. Het doel is dat elke cliënt binnen de beschermde woonvorm een bepaalde werk-activiteit heeft. Je kunt hierbij denken aan een werkplek met extra ondersteuning of begeleiding, vrijwilligerswerk en een werkervaringsplaats. Onbetaald werk met ondersteuning tot betaald werk of het volgen van een opleiding. Werk in de breedste zin van het woord.’

Aanbod

‘We willen een mooi kleurrijk aanbod per trede ontwikkelen, zodat er voor iedere client een divers aanbod is en hij of zij zich kan gaan ontwikkelen. Van fietsenmaker tot administratief medewerker. Hiervoor zetten we interne werkplekken van RIBW Overijssel in, zoals de activiteiten bij wijkboerderij De Klooienberg en wijkcentrum De Pol. Daarnaast biedt restaurant Vidiveni in Zwolle ook werkplekken. Cliënten leren met begeleiding, in kleine stapjes, hoe het is om in de keuken van het restaurant of in de bediening te werken.’

Groeien

´Je kunt doorgroeien in wat je beheerst of je kunt je kennis verbreden. Het gaat er om dat ieder mens met zijn talenten werk of invulling heeft. Het is relevant dat iedere cliënt zich actief inzet voor een WERK-doel binnen het zorgplan. Een doel waar hij concreet aan werkt. Het is van belang dat dit doel uiteindelijk resulteert in een succesvol leer/werktraject. Hierbij vergroot de cliënt zijn regie en zelfredzaamheid en is zijn deelname aan de maatschappij toegenomen. We willen ook samenwerken met een SRH-coach. Soms heeft een cliënt in het verleden een hele loopbaan achter de rug’, vervolgt Jessica. ‘Door te kijken naar zijn kracht en naar wat vroeger goed ging, kijk je niet naar belemmeringen in het werk maar naar ontwikkeling.’

Essentieel

‘Het mooie van mijn functie is dat werk bij de RIBW Overijssel goed op de kaart wordt gezet en we onze expertise delen. Met de vakwerkgroep in de regio delen we ervaringen en kijken we naar de mogelijkheden om samen te werken. We willen een brug slaan tussen de GGZ en bedrijven zodat we kunnen vertellen wat we doen. De talenten en kwaliteiten van een cliënt laten zien zonder stigmatisering. Werk is zo essentieel voor ieder mens. Het is mooi dat cliënten je toelaten. Hoe spannend het ook voor hen kan zijn. Het is leuk als je perspectief kun bieden en verder kijkt dan de bekende paden.’