Lees voor
Servicediensten
We werken met elkaar voor elkaar 

Bij ons werken ongeveer 900 mensen. Zij zetten zich in voor zo’n 3.000 cliënten. Wij zorgen er graag voor dat alles zo goed mogelijk draait. Voor onze cliënten én achter de schermen. Daar werken ongeveer 80 collega’s. Zij zorgen dat iedereen zo goed mogelijk hun werk kan doen. Dat doen zij op kantoor in Zwolle of Hengelo. En vanaf hun thuiswerkplek. 

Servicediensten

Bij ons werken ongeveer 900 mensen. Zij zetten zich in voor zo’n 3.000 cliënten. Wij zorgen er graag voor dat alles zo goed mogelijk draait. Voor onze cliënten én achter de schermen. Daar werken ongeveer 80 collega’s. Zij zorgen dat iedereen zo goed mogelijk hun werk kan doen. Dat doen zij op kantoor in Zwolle of Hengelo. En vanaf hun thuiswerkplek. 
 

 

 


 


We werken met elkaar voor elkaar

 

Dit doen onze 80 onmisbare servicecollega’s 

Onze servicecollega’s werken in verschillende teams. Dat doen zij binnen 4 verschillende afdelingen: 

  • Bedrijfsvoering 
  • Mens en Kwaliteit 
  • Marketing en Communicatie 
  • Bestuursondersteuning 

 

Bedrijfsvoering 

Onder Bedrijfsvoering vallen verschillende teams. Die teams hebben allemaal een eigen specialisatie. Ervaren collega’s van elk team sturen de teams aan. Hierna lees je per team meer over wat ze doen. 

Vakteam Informatie & Automatisering 

Collega’s van dit team zijn verantwoordelijk voor de software en hardware binnen RIBW Overijssel. Zoals werkplekbeheer, telefonie, communicatiemiddelen, randapparatuur, netwerkverbindingen en applicaties.  

Vakteam Facilitair Huisvesting 

Als je hier werkt, houd jij je bezig met de ontwikkeling van nieuwe locaties en het groot en dagelijks onderhoud van bestaande locaties. Maar denk ook aan de coördinatie van legionellabeheer en BHV-middelen. Ook is brandveiligheid een aandachtsgebied van deze collega’s.  

Vakteam Facilitair Inkoop 

Deze collega’s zijn verantwoordelijk voor het inkopen van facilitaire diensten en producten. Zij beheren alle contracten. Denk aan vervoersmiddelen, schoonmaak, post en tuinonderhoud. 

Vakteam Facilitair Verhuur

Werk je bij Verhuur? Dan ga je over het verhuren van woningen aan cliënten en alles wat daarbij komt kijken. Zoals gemeentelijke belastingen, het maken van (onder)huurcontracten en het doorvoeren van aanpassingen in huurprijzen. 

Servicepunt

Collega’s van het Servicepunt ondersteunen de vakteams Huisvesting, Inkoop, Verhuur, I&A en ons cliëntmanagementsysteem: ONS. Het servicepunt heeft een centrale rol binnen de ondersteunende diensten: het team behandelt de vele vragen en verzoeken die binnenkomen via de telefoon en het selfserviceportal.  

Cliëntadministratie 

Dit team verzorgt de administratie. Van aanmelding tot uitstroom van de cliënt. Hiervoor onderhouden deze collega’s contact met andere zorgaanbieders en verschillende gemeentes. Het team bestaat uit frontoffice, backoffice, voedingsgeld, declaratie en onderaanneming. De medewerkers zijn gespecialiseerd in een of meerdere gebieden. Samen zorgen zij ervoor dat de cliëntadministratie helemaal in orde is.    

Financiële administratie 

Dit team zorgt dat de administratie van de inkomsten en uitgaven van onze organisatie op orde is. Zo verwerken zij onder andere facturen en declaraties, verwerken en controleren kassen en banken en houden contact met debiteuren.  

 

Mens en Kwaliteit 

Onder Mens en Kwaliteit vallen verschillende teams. Die teams hebben allemaal een eigen specialisatie. Ervaren collega’s van elk team sturen de teams aan. Hierna lees je per team meer over wat ze doen. 

HRM 

HRM-collega's ondersteunen en adviseren bij alles wat te maken heeft met je dienstverband bij RIBW Overijssel. Maar ook bij jouw persoonlijke ontwikkeling en of je lekker in je werk zit. In onze vaktaal hebben we het dan over arbeidswetgeving, leercultuur en scholing, duurzame inzetbaarheid, vitaliteit, werving en selectie, ARBO en verzuim.  

Kwaliteit 

Dit team ondersteunt en adviseert collega’s die cliënten ondersteunen bij alles wat te maken heeft met de kwaliteit van onze dienstverlening. Als geen ander weten deze collega's de relevante wet- en regelgeving te vertalen naar beleid. Ze bewaken en ondersteunen de kwaliteit van zorg die we dagelijks samen leveren. 

Gedragswetenschappers 

Onze gedragswetenschappers adviseren en ondersteunen de uitvoerende teams. Zij geven advies in complexe situaties. Ze weten veel over gedrag van mensen. Met die kennis helpen ze ons de meest passende begeleiding te bieden aan onze cliënten. 

Vakteam Inclusie 

Collega’s in dit team zorgen ervoor dat cliënten beter kunnen deelnemen aan de samenleving. Dat iedereen kan meedoen. Dat noemen we ook wel inclusie. Zij zetten projecten en initiatieven op waardoor cliënten kunnen meedoen in de samenleving. Ze ondersteunen ook cliënten die een rol hebben bij RIBW Overijssel. In vrijwilligerswerk én in betaalde functies. 


Marketing en Communicatie 

Dit team bouwt aan een sterk merk: RIBW Overijssel. Zo houden zij zich bijvoorbeeld bezig met cliëntcommunicatie, websites, campagnes, projectcommunicatie, het sociaal intranet, sociale media en perscontacten. Het team valt onder de Raad van Bestuur.

Bestuursondersteuning

Dit team bestaat uit: 

  • De bestuurssecretaris. Deze ondersteunt de Raad van Bestuur.  
  • Functionarissen gegevensbescherming. Zij adviseren en informeren over de privacywet. 
  • De klachtenfunctionaris. Deze behandelt klachten van cliënten en naastbetrokkenen.  
  • Het bestuurssecretariaat. Deze ondersteunt de bestuurder, 4 regiomanagers, de manager Mens en Kwaliteit en de bestuurssecretaris.