Lees voor
Onze kernwaarden
Onze kernwaarden
Waar staan wij voor? Ons hart 
Moedig  

Wij gaan complexe situaties weloverwogen aan. Wij zijn daarbij bereid om de confrontatie met tegenslag, eigen onzekerheid en angst te doorstaan. Wij kunnen het lijden van de ander verdragen. 

Ontwikkelingsgericht  

Wij zijn nieuwsgierig en spelen in op de wereld van morgen. 

Vol vertrouwen  

Wij zijn betrouwbaar en gaan uit van de goede bedoelingen van de ander. 

Integer  

Wij zijn eerlijk en maken zorgvuldige afwegingen in alles wat we doen

Onze kernkwaliteiten
Onze kernkwaliteiten
Waar willen wij in uitblinken? Ons gedrag
Wendbaarheid 

Wij bewegen mee met de veranderende wereld. Dat doen we door onze flexibele manier van werken. Wij weten de weg en bieden of vinden snel ondersteuning die past bij de cliënt. 

Vakmanschap 

Wij verstaan ons vak. Wij zijn toegewijd en hebben oprechte aandacht voor de mensen met wie we werken. En we hebben oprechte aandacht voor het werk dat we doen. We werken vanuit mogelijkheden van medewerkers en cliënten.

Verbinden 

Wij zijn ons ervan bewust dat het alleen niet lukt. Daarom zijn we gericht op samenwerking en zijn we stevig geworteld in de wijk. We zijn ervan overtuigd dat kennis en ervaring delen altijd leidt tot meer opbrengsten voor iedereen. We staan middenin de samenleving.

Loslaten 

Wij maken onszelf misbaar. Wij zijn tijdelijk in het leven van cliënten. Waar dat nodig is, zetten we kennis en ervaring van anderen in. Ook als dit betekent dat wij zelf een stapje terug moeten doen. 

Bekijk ook

Bekijk ook