Lees voor
Organisatie
De kunst is: uitdragen waar je voor staat 

Dat doen we binnen alle lagen van onze organisatie. Van de cliënt en de Begeleider tot aan de Raad van Bestuur. Precies in die volgorde, want de cliënt staat altijd vooraan. Daarna komen Begeleiders, Teammanagers en Regiomanagers. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn eindverantwoordelijk. Onze Servicediensten staan hieromheen.  

Wij zijn open en betrokken 

Zo neem je beslissingen niet alleen, maar samen. En samen kijk je ook naar wat beter kan. Leidinggevenden helpen je bij jouw ontwikkeling.  Elk jaar hebben we daarvoor ontwikkelgesprekken. Als medewerker heb je dan de ruimte om te vertellen hoe het met je gaat. Dit is een gesprek dat jij initieert. En dat gaat over waar je blij van wordt of wat je nodig hebt.  En we bespreken waarin je jezelf wilt ontwikkelen. Op die manier blijven we samen in beweging om te Worden wie je bent.  

We betrekken de cliënt en de naastbetrokkenen  

Zij hebben bijvoorbeeld een belangrijke stem via de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Naastbetrokkenenraad. We vragen advies van de Ondernemingsraad bij diverse vraagstukken. Onze Ondernemingsraad denkt actief mee over ontwikkelingen binnen de organisatie die belangrijk zijn voor onze medewerkers. Zoals afspraken over arbeidsvoorwaarden. De verschillende invalshoeken en visies op de situatie van een cliënt en medewerker vinden wij heel belangrijk.   

Hoe zitten wij in elkaar
Wie doet wat?

Begeleiders werken met elkaar in teams. Ze helpen de cliënt om de doelen uit het zorgplan te halen en ondersteunen de cliënt in het herstelproces. Binnen het team werken ook Vakinhoudelijk Teamondersteuners en een Teammanager. De Teammanager geeft leiding aan meerdere teams. Hij of zij focust zich op het personeel en de financiën. De Vakinhoudelijk Teamondersteuner is de vraagbaak voor alle inhoudelijke zaken.  In sommige regio's hebben Vakinhoudelijk Teamondersteuners ook meerdere teams onder zich.  

Werkgebied 

Ons werkgebied is opgesplitst in 2 regio’s: IJsselland en Twente. Aan het hoofd van elke regio staat een Regiodirecteur. Die is verantwoordelijk voor zijn of haar regio. 

 

Organisatie

 

De kunst is: uitdragen waar je voor staat 

Dat doen we binnen alle lagen van onze organisatie. Van de cliënt en de Begeleider tot aan de Raad van Bestuur. Precies in die volgorde, want de cliënt staat altijd vooraan. Daarna komen Begeleiders, Teammanagers en Regiomanagers. De Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn eindverantwoordelijk. Onze Serrvicediensten staan hieromheen.  

 

 

 


 

Iedere professional heeft de ruimte en het vertrouwen om eigen verantwoordelijkheid te dragen vanuit zijn of haar vakmanschap

 

Wij zijn open en betrokken

Zo neem je beslissingen niet alleen, maar samen. En samen kijk je ook naar wat beter kan. Leidinggevenden helpen je bij jouw ontwikkeling.  Elk jaar hebben we daarvoor ontwikkelgesprekken. Als medewerker heb je dan de ruimte om te vertellen hoe het met je gaat. Dit is een gesprek dat jij initieert. En dat gaat over waar je blij van wordt of wat je nodig hebt.  En we bespreken waarin je jezelf wilt ontwikkelen. Op die manier blijven we samen in beweging om te Worden wie je bent.  

We betrekken de cliënt en de naastbetrokkenen

Zij hebben bijvoorbeeld een belangrijke stem via de Centrale Cliëntenraad (CCR) en de Naastbetrokkenenraad. We vragen advies van de Ondernemingsraad bij diverse vraagstukken. Onze Ondernemingsraad denkt actief mee over ontwikkelingen binnen de organisatie die belangrijk zijn voor onze medewerkers. Zoals afspraken over arbeidsvoorwaarden. De verschillende invalshoeken en visies op de situatie van een cliënt en medewerker vinden wij heel belangrijk.   

Hoe zitten wij in elkaar? 
Wie doet wat?

Begeleiders werken met elkaar in teams. Ze helpen de cliënt om de doelen uit het zorgplan te halen en ondersteunen de cliënt in het herstelproces. Binnen het team werken ook Vakinhoudelijk Teamondersteuners en een Teammanager. De Teammanager geeft leiding aan meerdere teams. Hij of zij focust zich op het personeel en de financiën. De Vakinhoudelijk Teamondersteuner is de vraagbaak voor alle inhoudelijke zaken.  In sommige regio's hebben Vakinhoudelijk Teamondersteuners ook meerdere teams onder zich.  

Werkgebied 

Ons werkgebied is opgesplitst in 4 regio’s. We noemen die regio's centrumgemeenten: Almelo/Vechtdal, Deventer, Enschede en Zwolle. Aan het hoofd van elke regio staat een Regiomanager. Die is verantwoordelijk voor zijn of haar regio.  

Documentaire ontstaansgeschiedenis RIBW’s
Documentaire ontstaansgeschiedenis RIBW’s

Ondersteuning bieden aan mensen met een psychische kwetsbaarheid doen we niet alleen. Dat doen we ín de wijk, samen met buren en naasten. Deze manier van werken sluiten aan bij een gedachtegoed dat er al langer is.
In de documentaire ‘Ontstaansgeschiedenis RIBW’s’ van onze branchevereniging Valente vertellen oud-voorzitter Artie van Tuijn en anderen over de eerste woonvormen in Nederland, de vorming van RIBW’s, en hoe de RIBW’s zich in de verschillende periodes van hun bestaan landelijk hebben verenigd en bezig zijn met een opmars van de achterhoede naar de voorhoede: van het werken IN de wijk naar het werken MET de wijk.

Bekijk ook

Bekijk ook